Her gün ayrı bir ukalalık…

ŞİZOFREN OLMAK ÇİFT KİŞİLİKLİ OLMAK DEĞİLDİR

Ş

Akli denge söz konusu olduğunda popüler kültürden kaynaklanan en büyük hatalı bilgilerden biri şizofreninin çok kişilikli olmak anlamına geldiğidir. Şizofrenlerin bir sürü kişiliği olduğuna inanılır ve problemlerinin bundan kaynaklandığı düşünülür. Oysa ki çift veya daha fazla kişilikli olmak bir şizofreni belirtisi değildir. O başka bir şey.

DID

Halk arasında çift kişilikli olmak olarak bilinen rahatsızlık Türkçemize biraz da tuhaf bir şekilde benlik ikileşmesi olarak geçmiştir. Aslında ayrışan kişiliklerin sayısı iki olmak zorunda değildir. İngilizcede Disassociative Personality Disorder ya da kısaca DID olarak bilinen bu rahatsızlık çeşitli sebeplerden zihnin farklı kişiliklere bölünmesi şeklinde ortaya çıkar.

Burada önemli olan bahsi geçen kişiliklerin tamamen birbirlerinden ayrı ve son derece gerçek kişilikler olmasıdır. Hastanın kişilikleri basit veya hafif davranış farklılıkları olarak değil net bir şekilde birbirlerinden ayrı şahıslar olarak ortaya çıkarlar. Bunlarıdan biri gerçek ve diğerleri sanal olarak gözükmezler. Tüm kişilikler eşit derecede gerçektir.

PARÇALANMIŞ ZİHİN

Tamamen başka bir hastalık olan şizofreninin, bir DID hastasında olmaması için teorik bir sebep yoktur. Ancak DID bir şizofreni belirtisi veya şizofreninin bir parçası değildir. Şizofrenlerin problemi çok kişilikli olmak değildir. Bir başka değişle pek çok şizofrenin sadece tek bir kişiliği vardır ve çok kişilikli olanların çok kişilikli olmalarının sebebi şizofreni değildir.

Yanlış anlaşılma muhtemelen şizofreni kelimesinin kökeninden kaynaklanır. Yunanca “bölmek” ve “zihin” kelimelerinin birleşmesinden oluşan şizofreninin ikiye bölünmüş bir kişilikle alakalı olduğunu düşünmek çok da zor değil aslında. Ama burada “bölmek” kelimesi daha ziyade “yarmak” anlamına gelmekte ve “zarar görmüş zihin” gibi bir şeye karşılık gelmekte.

Şizofreni çok kişilikli olmaktan ziyade düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkinin bozulması şeklinde kendini gösterir. Bunun doğal sonucu olarak şizofreni hastaları çevrelerindeki olaylara insanların beklemediği tepkiler gösterirler. Ancak konunun birden fazla kişilikle alakası yoktur.

 

Yazar Hakkında

Yazan admin
Her gün ayrı bir ukalalık…

En Son Yazılar

En Son Yorumlar

Arşiv