Her gün ayrı bir ukalalık…

EVRİM SADECE BİR TEORİ DEĞİLDİR

E

Bir evrim teorisi tartışmasıdır gidiyor.

“Benim dedem maymun değil” savunmasının yanında “Sadece bir teoridir. Mutlak gerçek olarak öğretmemek lazım” gibi müthiş zeki çıkışlara da rastlamıyor değiliz. Bu iki argümandan biri doğru olabilir. Dedesi muhtemelen maymun değil.

NE ZAMAN OLDU BU?

Evrim teorisi, günümüzdeki haliyle 1858 yılında Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace’ın evrim konusunda çalışmalarının birleşmesi sonucunda oluşmuştur. Darwin, konu hakkında çalışmalarına 1838’de başlamış ve Thomas Robert Malthus’un 1798 tarihli “En Essay On The Principle of Population” makalesinden yola çıkmıştır.

1859 yılında yayınlanan teori, biolojik varlıkların gelişimiyle ilgili sorulara kendisinden önce gelen bütün teorilerden daha iyi yanıtlar çıkardığı için genel kabul görmüştür. Ancak yaygın inanışın aksine insanların ve maymunların ortak bir atadan geldiğini teoriye ilave eden Darwin değil, Thomas Henry Huxley’dir.

Evrim teorisinin ne olduğu ve ne olmadığı, tek bir yazıda tartışmak için çok ama çok uzun bir konu. Zaten asıl konumuz teori kelimesi.

Günlük yaşamda “teori” kelimesi tam da doğru anlamda kullanılmaz. “Bu konuda bir teorim var.” gibi başlayan tartışmalarda genelde kişilerin bahsettiği ilgili konuda doğruluğundan tam da emin olmadıkları bir fikirlerinin olduğudur. Bu anlamda kullanıldığında “teori” sanki “bence böyle olmuştur herhalde ama böyle olduğunu ispat edemiyorum” deniyormuş gibi düşünülür. Bilimsel yöntem göz önünde bulundurulduğunda ise “teori” kelimesi bambaşka bir anlama gelir.

Bİlimsel Yöntem

Yaygın inanışın aksine bir şeyin bilimsel olup olmadığı doğruluğunun ispatlanabilir olması ile belirlenmez. Bir konu, kavram veya tartışmanın bilimsel olmabilmesi için, tam tersine, yanlışlığının ispatlanabilir olması gerekir.

Bilim, doğada karşımıza çıkan bir olguyu açıklamaya yarar. Bilimsel gerçek ve kanunlar asla kesin olamaz. Gözlemler üzerine yapılan çalışmalar sonunda, elimizdeki kurallar durumu açıklıyorsa o kuralların muhtemelen doğru olduğunu kabul ederiz. Ancak yanlış olduğu ortaya çıkarsa kurallarımızı elden geçirmemiz gerekir.

Bilimsel anlamda teori, bilimsel yönteme uygun olarak, defalarca ve detaylı bir şekilde test edilmiş, çeşitli deneyler ve gözlemlerle doğrulanmış bir ya da bir grup bilgi veya kural bütünüdür.

Bir başka değişle bilim dünyasında doğruluğu ispat edilmiş kurallara teori denir. Stephen Gould, bilimsel anlamda gerçekler ve teorilerin kategorik olarak farklı olduğunu söyler. Gerçekler veridir. Teoriler ise bu verilerin tutarlı olarak anlamlandırıldığı sistemlerdir.

EVRİM TEORİSİNE İNANMAK

Dolayısıyla evrim teorisi veya herhangi bir bilimsel teoriden bahsedildiğinde inanıp inanmamanız hiçbir şey ifade etmez. Evrim teorisi var veya gerçek olmak için inanca ihtiyaç duyan bir şey değildir. “Evrim teorisine inanmıyorum.” demekle “Yerçekimi teorisine inanmıyorum” demek arasında çok az fark vardır. İnanmasanız da camdan atladığınızda karpuz gibi patlarsınız aşağıda…

“Sadece bir teori.” denmez. Tam tersine “Evrim Teorisi”nin bir teori olması onu son derece detaylı, güvenilir ve ciddi bir olgu yapar.

Yazar Hakkında

Yazan admin
Her gün ayrı bir ukalalık…

En Son Yazılar

En Son Yorumlar

Arşiv